Doorgegroeide Nagels
De klauwnagels van parkieten groeien snel,vooral als ze geen geschikte zit- en klimstokken of stammen hebben.
Met een scherp nagelschaartje kunnen de nagels worden ingekort.
Pas wel op niet de fijne haarvaten te raken door in een keer te veel te willen afknippen.


Doorgeschoten Snavel
Een misvormde snavel kan moeilijkheden veroorzaken bij het eten, maar kan op vrijwel dezelfde manier worden verholpen als te lange nagels.
Pas ook nu weer op niet in het 'leven' te knippen.


Ontijdige Rui
Gezonde parkieten ruien van tijd tot tijd, een normale situatie, maar soms treedt, vooral bij jonge vogels, de zogenaamde kruipersziekte op.
De veren van de vogels, speciaal van staart en vleugels, vallen uit en de dieren zien er onmogelijk uit.
De juiste oorzaak van deze 'aandoening' is niet bekend, maar lijkt verband te houden met een combinatie van dieet- en erfelijke factoren.
Dergelijke vogels zijn niet geschikt om mee te fokken.


Schurftmijt (Cnemidocoptes pilae)
Deze aandoening wordt veroorzaakt door een kleine parasitaire mijt en uit zich in kruimelige, schubachtige woekeringen rond de snavel de washuid, poten en voeten.
Er zijn speciale middeltjes voor in de handel, waarmee de plekken kunnen worden ingesmeerd.


Kou en Verkoudheden
Deze worden gewoonlijk veroorzaakt door vocht en tocht.
De ogen vertonen afscheidingen en de vogel ziet er ziek uit, zit ineengedoken met opgezette veren.
De zieke vogel moet in een warm vertrek worden gebracht en krijgt wat vitamine-tonic in het drinkwater.


Verstopping
Droge, harde uitwerpselen tonen aan, dat de vogel een verstopping heeft.
Verhoog de hoeveelheid groenvoer in het dieet en meng een druppel levertraan door het zaad.


Ingewandsworm
Een vogel die niet lekker is, veel 'bol zit' en weinig actief is kan een aanzienlijk wormenlast met zich meedragen.
Een kuur met levamisol kan dan toch wel eens een flink aantal wormen laten uitpoepen.
Maar geef echter nooit zomaar medicijnen zonder advies van een dierenarts.
De beste waarborg voor een gezonde vogel en het voorkomen van problemen is in de eerste plaats zijn dagelijkse voeding.
Ruimte en gelegenheid om te vliegen en een schone kooi met schoon water (drinken/wassen) doen de rest.


Reumatiek
Door tochtige vogelverblijven, natte bodems, te dunne roest- en zitstokken en door kouvatten kan gemakkelijk reumatiek optreden.
Aan de gedragingen van de vogel kan men zien dat er veel pijn wordt geleden.
De vogel eet niet, heeft verdikkingen aan de gewrichten en kijkt lusteloos uit de ogen.
De zit- en slaapstokken moeten worden verbeterd (doorsnede zitstok ongeveer 4 tot ca. 8 cm; variatie is wenselijk).
De gewrichten smeren we in met kamferspiritus.
De vogel wordt in een warme omgeving geplaatst en aan het drinkwater voegen we enkele druppels Geza-Sept toe.
De gezwellen kunnen soms gaan etteren; verschillende zalfjes, pure Geza-Sept e.d., kunnen hier uitkomst bieden.
Is het gezwel rijp, dan kan men het doorprikken en met het genoemde middel aanstippen.
Geef in melk geweekt (wit-)brood, groen- en krachtvoer.
Nabehandeling met slaolie kan bevredigende eindresultaten geven.
Ook allerlei andere gezwellen kan men op deze manier behandelen.


Veerplukken
Een toestand bij poppen (vrouwtjes), die dan niet alleen hun eigen veren, maar ook die van de vogels in hun buurt plukken.
Dit wordt beschouwd als een erfelijke afwijking die blijkbaar niet kan worden afgewend.
De enige oplossing is het dier een afzonderlijke behuizing te geven.


Legnood
Als een pop problemen heeft met het leggen van een eitje, kunnen we haar helpen door wat slaolie onder het staartje te wrijven en eventueel de legopening in een wisselbadje (koud/warm) te dompelen, totdat het ei tevoorschijn komt.


Bloedluis
Een zeer kleine, nauwelijks waar te nemen spinachtige dat zich heel snel bij warm weer vermenigvuldigt.
Overdag verschansen ze zich in spleten en gaten en pas 's nachts kruipen ze naar buiten om het bloed bij vogels te zuigen.
Hongerige bloedmijten zijn grijs van kleur, volle mijten zijn rood en als rode puntjes te herkennen.
Mondslijmvliezen van ernstig aangetaste vogels hebben een krijtbleke kleur door bloedarmoede ze zijn onrustig door onophoudelijk krabben en pikken.
De prognose kan goed zijn tenzij de blootstelling aan bloedmijten niet te lang duurt (verzwakking), nestjongen kunnen in een nacht gedood worden, bij ernstige bloedarmoede gaan ze een snelle dood tegemoet.
Onderzoek alle spleten, naden in de nestkasten, broedblokken, nachthokken en voliére's.
Als goede preventie is hygiene heel belangrijk, ieder jaar hokken witten en behandelen met mijtwerende kalk.
Een goede behandeling met een mijtenspray dat onschadelijk is voor vogels zoals Birdspray (Bogena) voor bloedmijten werken meestal goed.


Papegaaieziekte
Hoewel deze ziekte de papegaaieziekte wordt genoemd is deze niet tot papegaaiachtigen beperkt en kan verkregen en doorgegeven worden door velerlei soorten vogels inclusief pluimvee.
Een van de meest onprettige aspecten is voorts dat ook de mens en menig dier kan worden besmet.
De kenmerken van papegaaieziekte zijn een verlies van eetlust (de vogel verliest gewicht, het eetpatroon verandert en de vogel heeft verminderde activiteit), ook de ontlasting is dun en groen en riekt muskusachtig.
Ook aan de opgezette veren, veren die op onverklaarbare manier uitvallen en veren die abnormaal dikke veerschachten hebben kan men zien of de vogel de papagaaieziekte heeft.
Wanneer de vogel het in zijn veren heeft is hij nog niet ziek maar kan hij op dat moment wel andere vogels besmetten.
Als de ziekte in het bloed zit is de vogel ten dode opgeschreven.
Indien u denkt dat uw vogels besmet zijn moet u zo vlug mogelijk een diagnose laten stellen bij een dierenarts.
Na besmetting kunnen 3 weken later de eerste ziektebeelden al aan het licht komen.
Om de ziekte te bestrijden moeten alle kwekers openheid van zaken geven en alle vogels laten verdwijnen en zeker niet doorverkopen.
Op deze manier alleen kan de ziekte worden stop gezet.


Coccidiose
Coccidiose word meestal in jonge vogels in warme en vochtige omgevingen aangetroffen.
De organismen komen in de maag vrij en nestelen zich in de darmwand en elders.
De darmwand wordt aangetast, waardoor er secundaire infectie kan optreden door andere micro-organismen.
Een soortspecifieke ziekte, vogels van verschillende soorten kunnen elkaar niet besmetten.
Symptomen zijn afhankelijk van de soort Coccidia, diarree (bloed, schuim), dehydratatie, veren door de war, anemie, zwakte, depigmentatie van de huid.
De prognose is zeer verschillend en het sterftegetal kan heel hoog zijn.
Als preventie kunt u anticoccidianten in het voer doen, blootstelling aan kleine hoeveelheden voor natuurlijke vaccinatie.
De nesthokken droog houden en een preventief lage dosering sulfaat en zorg voor een uitgebalanceerde voeding.
Als de vogels éénmaal coccidiose hebben is een behandeling meestal niet succesvol.
© COPYRIGHT parkieten-online.nl