De Barnardparkiet
Barnardparkieten willen nog wel eens vechtlustig zijn, vooral tegenover soortgenoten.
Dit vechtlustig karakter maakt dat bij het samenstellen van de paren er goed op gelet moet worden of de vogels elkaar verdragen.
Bij het samenstellen van paren kunnen het beste jonge vogels bij elkaar geplaatst worden.
Jonge vogels zijn veel verdraagzamer tegenover elkaar en gaan rustiger met elkaar om.
In het algemeen zullen deze paren dan ook, wanneer ze geslachtsrijp zijn geen problemen opleveren.
Het is ook erg belangrijk om niet direct bij verlies van een partner, een andere partner te geven.
In een dergelijk geval is het beter de vogels eerst aan elkaar te laten wennen en ze in naast elkaar liggende rennen of hokken te plaatsen.
Voor het verkrijgen van goede broedresultaten is het van belang geen broedstellen naast elkaar te plaatsen, maar de aangrenzende ren(nen) of hokken te bevolken met niet verwante soorten.
Dit kunnen bijvoorbeeld , roodvleugelparkieten en kakariki's zijn.
Bij de barnardparkieten zijn de mannetjes gewoonlijk kleurrijker dan de poppen, vooral op rug en buik.

Het Kweken
Barnardparkieten kunnen met name in het broedseizoen erg fel zijn, wij adviseren dan ook ze per paar apart te huisvesten als u wilt kweken met deze prachtige vogels.
Wilt u graag nageslacht van uw Barnardparkieten, dan schaft u bij voorkeur een bewezen koppel aan en die al einige tijd bij elkaar zijn.
De vogels kunnen namelijk erg kieskeurig zijn met betrekking van hun partnerkeuze.
Eenmaal gevormde paartjes blijven elkaar een levenlang trouw.
Een geschikt nestblok is ongeveer 40 cm hoog en heeft een diameter van minstens 25 cm.
De 4-6 witte eitjes worden door het vrouwtje bebroed.
Na ongeveer 20-21 dagen komen de jongen uit het ei en nog eens 5 weken later vliegen ze uit.
Ze worden dan nog een poosje in afnemende mate door het vrouwtje en mannetje gevoerd.
Op de leeftijd van ruim een jaar zijn de jongen als volwassen dieren te beschouwen, maar de volle kleurenpracht van het mannetje kan nog veel langer op zich laten wachten.
Meerdere legsels per seizoen zijn bij deze vogels zeldzaam.

De Voeding
De Barnardparkiet is een liefhebber van verse boombast, vooral wilgentakken zijn favoriet.
Als voedsel is een goed mengsel voor grote parkieten de basis, die u aanvult met onkruidzaad, trosgierst en af en toe groenvoer en fruit.
In de kweekperiode eten ze ook universeelvoer, insectenpaté en eivoer.


© COPYRIGHT parkieten-online.nl