De Halsbandparkiet
De halsbandparkiet is een opvallend groen gekleurde, vrij grote vogel met een lange, puntige staart en een rode snavel.
De totale lengte is circa 42 cm en hij heeft een heel opvallende luide lokroep.
Er bestaan 4 ondersoorten die voornamelijk in lengte van de bek en van het lichaam verschillen.
De mannetjes onderscheiden zich door een band die rond de nek roze is en bij de keel zwart.
De middelste staartpennen hebben een blauwachtige schijn.
Bij het vrouwtje is de band onduidelijk, juvenielen zijn geler en hebben een onduidelijke of zelfs geen band.

De Voeding
Het voedsel van de halsbandparkieten bestaat vooral uit zaden, granen, bloemen en nectar, maar eigenlijk is de halsbandparkiet een omnivoor.
Voedsel is waarschijnlijk geen probleem voor de parkieten, van het gebruikelijke voer eten de vogels het liefste pinda's.
We geven dus een zaadmengsel voor grote parkieten aangevuld met eivoer ook wel krachtvoer genoemd.
En ze moeten natuurlijk beschikken over maagkiezel en/of oesterschelpen grit.
Natuurlijk krijgen de vogels ook regelmatig fruit en groenvoer.
De halsbandparkieten, en ook de jongen, doen het op deze voeding prima.

De Voortplanting
De halsbandparkieten zijn monogaam, vormen waarschijnlijk paren voor het leven
Halsbandparkieten beginnen rond het derde levensjaar te broeden.
Zoals bijna alle parkieten zijn het holenbroeders die meestal oude nesten van spechten gebruiken maar in zachte houtsoorten kunnen ze zelf een nesthol uitknagen.
Ze broeden solitair of in losse groepen, tot 8 paren in dezelfde boom.

Het Kweken
Halsbandparkieten beginnen meestal al vroeg met het broedproces.
Vaak zijn in januari al paringen waar te nemen tussen de halsbandparkieten.
Toch is het af te raden om dan al broedblokken te verstrekken.
Maar het is beter om te wachten en de nestblokken niet eerder op te hangen dan in maart, dat is een beetje afhankelijk van het weer.
De nestblokken met een afmeting van 25x25x60 cm. voldoen over het algemeen goed.
Het invlieggat dient een diameter te hebben van ongeveer. 7-8 cm.
Om de vogels te helpen bij het in en uitvliegen van het broedblok is het aan te raden de binnenzijde van het blok onder het invlieggat te voorzien van een strookje gaas.
Als nestmateriaal kan een mengsel van vochtig onbemeste potgrond en houtkrullen worden gegeven ongeveer 4 tot 5 cm dik.
De pop legt meestal 3 tot 5 eieren die om de dag worden gelegd.
Na een broedduur van ongeveer. 24 dagen worden de jongen geboren.
Op een leeftijd van ongeveer 8 -10 dagen kunnen de jongen worden geringd met een 6,5 millimeter geharde voetring.
En de jonge halsbandparkieten zullen op een leeftijd van 7 weken uitvliegen waarna ze nog 2 tot 3 weken door de ouders worden gevoerd.
Meerdere legsels zijn mogelijk


© COPYRIGHT parkieten-online.nl