De Elegantparkiet
De elegantparkieten zijn ongeveer 25-27 cm groot. De bovenschedel, achterkop en nek zijn donker olijfgeel de bef en wangen tussen de snavel, voorhoofdsband en oog zijn heldergeel.
De bef gaat geleidelijk over in het olijfgeel van de hals.
De vleugelbocht en vleugelrand zijn diep ultramarijn blauw met daarop aansluitend een smalle hemelsblauwe rand.
Het vleugeldek is olijfgroen en de grote vleugelveren zijn zwart met een donker ultramarijn blauwe buitenvlag en onder aan de buik zit een oranje buikvlek.
En de meeste volwassen poppen hebben een duidelijk minder brede voorhoofdsband, bij de poppen zijn de grote vleugel dekveren warmer (donkerbruin) van kleur.
De bovenborst is licht olijfgeel, borst, buik, flanken en anaalstreek diep geel en de en stuit donker olijfgeel.
De bovenstaart dekveren donker olijf geel, onderstaart dekveren heldergeel en de buitenste grote staartveren geel, middelste grote staartveren aan de bovenkant donker olijfgeel, aan de onderkant donkergrijs.
De bovensnavel donker grijs, ondersnavel iets lichter, ogen donkerbruin en poten grijs, nagels zwart. Jonge vogels zijn veel groener.
Als er bijvoorbeeld wat rijkelijk groenvoer in de volière is gedeponeerd zullen de jonge vogels, indien zij zich stilhouden, daartussen nauwelijks opvallen.
De zo fraai gekleurde voorhoofdsband is bij de jonge vogels nog niet volledig aanwezig.
Op een leeftijd van ruim zes maanden zijn ze op kleur en na een jaar zijn ze volwassen en geslachtsrijp.
Het verenpak wordt de komende jaren alleen maar mooier van kleur.
In hun gedragingen zijn ze wat voorzichtiger, wat schuwer dan bijvoorbeeld de splendidparkiet.
Hun vlucht is zeer behendig en snel en in het algemeen komt de elegantparkiet in de volière goed tot voorplanting over.
Het zijn trouwe broedvogels, hoewel er individuele verschillen zijn brengt het grootbrengen van de jongen niet zoveel problemen met zich mee.
Alhoewel er van bourks- en splendidparkieten gemakkelijker jongen zijn te verkrijgen.
De laatste jaren zijn er ook bij de elegantparkieten diverse mutaties ontstaan.
Al een aantal jaren is bij ons de lutino elegantparkiet bekend, met zijn fraaie gele kleur is deze vogel een lust voor het oog, om hem te mogen aanschouwen.
Deze mutatie vererft autosomaal recessief enkele andere mutaties zijn de isabel, geelbonte, fallow en de lacewing.

De Huisvesting
Elegantparkieten zijn bijzonder goede vliegers en hebben daarom behoefte aan ruimte.
Niet zo zeer in de hoogte of breedte maar zeker de lengte van de vlucht of volière is van belang.
Het zijn geen klimmers, alle afstanden worden vliegend gedaan.
De volière is goed te beplanten daar ze niet slopen zoals andere kromsnavels nog wel eens willen doen.
Ook binnenshuis zijn ze te houden in een kamervolière of een flinke kooi, maar zoals eerder aangegeven dienen ze dan wel van tijd tot tijd de vleugels te kunnen strekken.
Elegantparkieten zijn tegenwoordig gehard en kunnen 's winters gewoon buiten blijven.
Wel dienen ze de beschikking te hebben over een droog, tocht- en vorstvrij binnenhok.

De Voeding
De elegantparkiet is veel op de grond te vinden waar hij naar voedsel zoekt.
Het is raadzaam is het om het eivoer en het zaad op de grond te plaatsen en niet op een verhoogd plateau.
Bij het drinken zijn ze zeer onrustig, het is dan ook aan te bevelen is het water in een badschotel te verstrekken.
Ververs het water minimaal tweemaal daags het beste is om het water laat in de middag te verversen omdat dit het tijdstip is dat ze gaan drinken.
Indien de vogels in een buitenvolière zijn gehuisvest is het raadzaam om een grote graszode in de volière te leggen.
In deze graszode zullen de Eleganten veel vertoeven.
De rui van deze vogels vangt ongeveer half november aan dus het is niet raadzaam om meer dan 2 broed ronden te doen dit i.v.m. de koude.
Het is beter om alle jongen in een binnenvolière de rui te laten voltrekken.
Een zaad mengsel voor Neophema's volstaat prima en verder eten ze graag groenvoer en fruit dit nemen ze met hartelust op maar verstrek het met mate.
Jonge elegantparkieten zijn verzot op trosgierst en dit krijgen ze dan ook dagelijks als versnapering.
Het hoeft geen betoog dat het drinkwater iedere dag moet worden ververst, bij zeer warm weer meerdere malen per dag. Neophema's, ook de elegantparkiet, zijn gevoelig voor oogaandoeningen dit komt vooral voor in vogelverblijven waar het met de hygiëne niet zo nauw wordt genomen.
Maar het kan ook meegebracht worden door aankoop van vogels elders.
Meestal is dit te verhelpen door antibioticum druppels op het oog toe te dienen.

Het Kweken
Het nestblok mag iets groter zijn dan die we voor de grasparkieten gebruiken.
Een adviesmaat hiervoor is 20 x 20 cm breed en 35 cm hoog met een invlieggat van 5 cm.
De geringe hoeveelheid houtkrullen die we als bodembedekking in de nestkast deponeren is voor deze vogels vaak nog te veel en zullen ze alles in het werk stellen om het naar hun zin te maken en het overtollige er uit te werken.
Enige bedekking om te voorkomen dat de eitjes gauw beschadigen is wel nodig.
Een legsel bestaat uit 4 tot 5 rondachtige witte eitjes welke alleen door de pop gedurende 18 dagen worden bebroed.
Vaak is één van de eieren onbevrucht, opvallend is dat dit lang niet altijd het eerste ei is.
In deze periode zien we dikwijls het mannetje voor de nestingang zitten en van daar af zijn popje voeren.
Zelden meer dan een keer per dag komt ze van het nest, en ontdoet haar lichaam van de ongebruikte restanten van de voeding producten, drinkt en eet wat en gaat nadat ze door de man is gevoerd naar het nest terug.
Een broedend popje moet zo min mogelijk worden gestoord, anders zou zij wel eens het broedsel in de steek kunnen laten. Als er eenmaal jongen zijn, behoeft men die voorzichtigheid niet zo meer in acht te nemen.
De jongen verblijven ongeveer vier weken in het nestblok en zij worden door beide oudervogels gevoerd.
De jonge elegantparkieten worden na 8 dagen geringd met ringen met een adviesmaat van 4 mm.
Maar beter is het om hiervoor ringen te nemen van de ringmaat 4,3 mm.
Dit heeft als reden dat de pootdikte van een volwassen elegantparkieten verschilt van dikte met andere Neophemasoorten.
Als ze zijn uitgevlogen duurt het voeren van de ouderen nog een tweetal weken, in de regel zijn ze dan zelfstandig.
Veelal worden per seizoen twee broedsels grootgebracht en na een viertal weken worden de jonge vogels van de oudervogels verwijderd.
Dit voorkomt dat de man achter de jonge mannen aan gaat jagen.
Hoewel zelden echt agressief, kan hij blijven volharden in zijn achtervolgingen, waardoor zowel het voeden van de broedende pop en de latere jongen uit het volgende broedsel, in het geding kan komen.
Na verloop van tijd zal het verenkleed van de jongen zodanig toegetakeld zijn, dat herstel ervan, doordat de veerfollikels zijn beschadigd, niet meer mogelijk is.
De jongen van een eventueel tweede broedsel kunnen bij de ouders blijven.
Laat ze overigens geen tweede legsel starten als het al laat in het seizoen is.
Deze jongen zullen over het algemeen in hartje winter ruien (leeftijd 3-4 maanden), waardoor er veel sterven als men ze niet in een gesloten, droge, liefst vorstvrije ruimte kan onderbrengen.
Normaal zijn elegantparkieten winterhard en kunnen, mits ze zich in een tochtvrije omgeving kunnen terugtrekken, zeer lage temperaturen goed doorstaan..


© COPYRIGHT parkieten-online.nl